Meglehetősen bizarr ügyben hozott jogerős végzést a Fővárosi Törvényszék, miután Szilágyi Zoltán rágalmazás és becsületsértés miatt büntető feljelentést tett a Szilágyi Liliána ügyével foglalkozó, a Magyar Úszó Szövetség által felállított Eseti Bizottság valamennyi tagja ellen az őt elmarasztaló megállapításaik nyilvánosságra hozatala után. A múlt héten született FT-végzés helyben hagyta az elsőfokú bíróság döntését, azaz jogerősen kimondatott, hogy a dr. Papp Gábor vezette testület semmilyen formában nem követett el sem rágalmazást, sem becsületsértést, azaz az eljárást bűncselekmény hiányában szüntette meg a törvényszék.

 

A végzés indoklásában egyértelműen kimondja, hogy bizonyos ügyekben eljáró testületek adott esetekben kénytelenek olyan megállapításokat megfogalmazni, amely ugyan sértheti az eljárás alá vont személy jó hírnévhez fűződő jogait, ám nagyobb érdek fűződik ahhoz, hogy ezeket a tényeket megosszák a közvéleménnyel.

 

A végzés külön kitér arra, hogy az Eseti Bizottság minden tekintetben jog szerint járt el, így megállapításait a tanú meghallgatások mellett egy korábban született, jogerős bírósági ítéletre alapozta, amely egyértelműen kimondta, hogy Szilágyi Zoltán milyen cselekményeket követett el kiskorú lánya sérelmére korábban.

 

A korábbi, az Eseti Bizottság számára is hivatkozási alapként szolgáló ítélet szerint „A bíróság megállapította, hogy dr. Szilágyi Zoltán Szilágyi Liliána irányában tettlegességig elmenő agresszív magatartást tanúsított, továbbá megállapította, hogy dr. Szilágyi Zoltán kisebbik gyermeke, Szilágyi Gerda fejlődését veszélyezteti.”

 

A másodfokú bíróság jogerős határozata hangsúlyozza, hogy Szilágyi feljelentésének semmilyen alapja nincs, az ügyben ugyanis hiányzik a jogellenesség. Az Eseti Bizottságot a MÚSZ Elnöksége jogszerűen hozta létre és kérte fel tagjait a Szilágyi Zoltán személyével kapcsolatos panaszok kivizsgálására, valamint a vizsgálat eredményének ismertetésére. A Szilágyi feljelentéséről döntő törvényszék szerint a bizottság jelentésének részét képező jogerős bírósági megállapításokat a bizottság nem is vitathatta, sőt, a feljelentésről döntő bíróság az indokolásában arra is kitért, hogy a Szilágyi által vitatott bírósági megállapítást Szilágyi Liliána sértett saját vonatkozásában meg is erősítette.

 

A bizottság tavaly március 30-án hozta nyilvánosságra vizsgálatának eredményét, mely többek között megállapította:

 

„A Bizottság tagjainak egyhangú álláspontja szerint a dr. Szilágyi Zoltán részéről Szilágyi Liliána és Gyarmati Eszter sértettek ellen, a becsatolt bírósági ítéletben körülírt bántalmazó magatartásokat a sértettek és több tanú oly módon erősítette meg, hogy az állítások valóságtartamával kapcsolatban a Bizottság tagjaiban kétség nem merült fel.

Az ügyet a Bizottság az erőszak minden formájának elítélése mellett, etikai vétségként is értékeli.

A Bizottság leszögezi, a testi- és lelki bántalmazásra utaló módszerek sértik az emberi méltóságot, ellentmondanak az 1991-óta Magyarországon is hatályos gyermekjogi egyezmény alapelveinek, a MÚSZ szabályzatainak, valamint maradandó lelki sérüléseket okozhatnak a felnőtt életre.”

 

A jelentés tartalmának megismerését követően a Magyar Úszó Szövetség elnöksége az alábbi határozatot hozta: „A Magyar Úszó Szövetség elítéli, sportszakemberhez méltatlannak tekinti dr. Szilágyi Zoltán magatartását és a Magyar Úszó Szövetség rendezvényein nem kívánatos személynek nyilvánítja.”

Hasonló bejegyzések