HÍREK

  2017-04-25 //

  Infrastruktúra fejlesztési program – kiírás!

  Fontos információ tagszervezeteinknek az EMMI 2017. évi infrastruktrúra fejlesztési programjáról. Fontos a határidő: május 8.! Íme:

  Örömmel értesítjük Tagszervezeteinket, hogy az EMMI 2017. évi infrastruktúra fejlesztési programjában a MÚSZ Elnöksége által korábban már jóváhagyott projekteken felül további 46,2 millió Ft értékű fejlesztési javaslatot tehet a Magyar Úszó Szövetség.

   

  A program kifejezetten csak infrastruktúra fejlesztési projektekre vonatkozik, olyan tételekkel, melyek beruházásnak és/vagy felújításnak minősülnek (pl. nyílászáró csere, gépészeti beszerzések/ korszerűsítés, beléptető rendszer kiépítés, tornatermi berendezés (csak beépíthető elemek), rajtkövek, uszodai kötélzet beszerzése, stb.)

   

  Tagszervezeteink szíves figyelmébe ajánljuk a pályázati lehetőséget, egyúttal felhívjuk figyelmüket arra is, hogy a beérkező igények elbírálása során kiemelt szerepet kap a létesítmény jelenlegi állapota, valamint a helyszínen folyó szakmai munka.

   

  A szakmai elképzeléseket a musz@musz.hu e-mail címre kérjük 2017.05.08-ig megküldeni.

  2017-04-21 //

  MÚSZ Közgyűlés - Fontos információk

  Tisztelt Tagszervezetek! A MÚSZ a jogszabályoknak megfelelően a május 21-ére kiírt közgyűlés előtt 30 nappal közzéteszi az eseményhez kapcsolódó dokumentumokat.

  Az Adatbank menüpont alatt, a Határozatok között megtalálhatók a vonatkozó elnökségi határozatok.

  A Közérdekű Információknál megtalálható a közgyűlési meghívó, valamint az elnökségi tagságra és FB-tagságra jelöléssel kapcsolatos tudnivalók.

  A Nyomtatványok között pedig elérhetők és onnan le is tölthetők a közgyűlési meghatalmazáshoz, a jelöléshez, illetve a tisztségelfogadáshoz szükséges dokumentumok.

  Ugyanakkor a kis kék nyilakról a meghívó, a tájékoztató és különféle kitölthető dokumentumok innen is letölthetők.

  2017-04-19 //

  Ob eredmények itt!

  Az alábbi linken megtalálhatók az országos bajnokság jegyzőkönyvei napi bontásban, PDF-formátumban.

  https://drive.google.com/drive/folders/0Bz_2NGdBxtP8MjVrc0JPOFF4N2s?usp=sharing

   

  2017-04-18 //

  Az ob részletes programja

  Bár a versenykiírásokban elérhető, a rajt előtti napon természetesen külön is közzétesszük a felnőtt országos bajnokság részletes, órára lebontott programját. Katt a kék nyílra, onnan letölthető!

  2017-04-10 //

  MÚSZ-Facebook nyereményjáték szabályzat

  A MÚSZ Facebook oldalán meghirdetett nyereményjáték szabályzata.

  Nyereményjátékok

  1. Az Üzemeltető (Magyar Úszó Szövetség.), mint szervező (a jelen pont vonatkozásában a továbbiakban: „Szervező”) nyereményjátékokat szervez (a továbbiakban: „Nyereményjáték” vagy „Nyereményjátékok”) az általa üzemeltetett Facebook oldalon.

  2. Az egyes Nyereményjátékok részletes feltételei (különösen a Nyereményjáték elnevezése, időtartama, a jelentkezés speciális feltételei, a sorsolás időpontja, a nyerés feltételei és a nyeremények) a Weboldalon, illetve Facebook oldalon mindenkor közzétett játékkiírásban, az általános, összes Nyereményjátékra érvényes szabályok pedig a jelen feltételekben találhatók meg.

  3. A Nyereményjátékokban részt vehet minden 18 életévet betöltött Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”).

  A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

  - a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 § (1) bek. 1.), valamint

  - egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közvetlen hozzátartozói (Ptk. 8:1 § (1) bek. 1.) Egyes Nyereményjátékoknál lehetséges, hogy a részvételnek egyéb feltételei vannak, ezt az adott Nyereményjáték leírása tartalmazza.

  4 A nyeremények készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átválthatók. A nyereményekkel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz.

  5 A Szervező a nyeremények darabszámának megfelelő számú nyertest sorsol az érvényes jelentkező Játékosok közül. Amennyiben a Játékos nem felel meg a jelen előírások, avagy a játékkiírás feltételeinek, úgy a Szervező jogosult a Játékost a Nyereményjátékból kizárni. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

  6. A nyertest a Szervező ügyfélszolgálatának munkatársai Facebook üzenetben, vagy a játékot bemutató poszthoz tartozó kommentben értesítik. Az értesítés során a nyertes a beazonosíthatóság illetve a nyeremény átvétele érdekében a következő adatait köteles megadni, ellenkező esetben a Szervező a nyereményt nem tudja átadni: név, lakcím, telefonszám.

  7. A Szervező a nyereményt a nyertessel egyeztetett időpontban és helyszínen adja át az értesítést követő legfeljebb 30 naptári napon belül. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Szervező a MTSZ Facebook oldalán közölje, mint a Nyereményjáték nyertesét.

  8. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatai (név, e-mail cím, illetve a nyertes esetén lakcím és telefonszám is) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a Nyereményjátékban való részvétel, a nyeremények kisorsolása, a nyertes értesítése és a reklamációk kezelése céljából. Amennyiben nyertes, úgy a név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremény kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Szervező kezelje. A Játékos személyes adatainak kezelésére egyebekben a Szervező adatkezelési szabályzata irányadó.

  9. A helytelen válasz megadásáért, név, értesítési vagy szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó Weboldal, Facebook oldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

  10. Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos panaszok kezelésére ügyfélszolgálatot működtet, amelynek elérhetősége: musz@musz.hu

  11 Amennyiben a Szervező Nyereményjátékot a Facebook-oldalon szervez, úgy ezekre a Nyereményjátékokra is a jelen 6. pont rendelkezései az irányadók. A Facebook teljes körűen mentesül mindenfajta felelősség alól a Nyereményjátékokat illetően. A Szervező felhívja a figyelmet, hogy a Nyereményjáték kapcsán átadott személyes adatokat a Szervező kezeli és nem a Facebook. A Szervező elismeri, hogy Nyereményjátékokat a Facebook nem támogatja, nem hagyta jóvá, nem végzi, vele semmilyen módon nem áll kapcsolatban, a megvalósításban nem nyújt segítséget. A Nyereményjátékra való jelentkezéssel a fentieket a Játékos is tudomásul veszi, elfogadja.

  2017-04-06 //

  A tiszta sport jegyében

  Még hatékonyabbá kívánja tenni a Magyar Úszó Szövetség a doppingellenes tevékenységét: ennek jegyében áprilistól külön munkatárs, Ember Andrea felügyeli ezt a területet.

  A szövetség honlapján hamarosan új menüpontból érhető el minden, ami a doppingellenes fronton fontos: a FINA vonatkozó szabályzata, a TUE kérelmek rendje, az ADAMS belépés linkje, illetve – biztos, ami biztos – a WADA kódexe, és persze a legfrissebb tiltólista is.

   

  Ember Andrea feladata – hogy stílszerűek legyünk – embert próbáló, hiszen hatalmas felelősség a sportolókkal, a Magyar Antidopping Csoporttal és a nemzetközi szövetséggel való folyamatos kapcsolattartás. Ám a területen szerzett rutinja okán (korábban a Magyar Olimpiai Bizottságnál is dolgozott) Andrea egy pillanatig nem tart a kihívástól.

   

  „A mai sportban egy pillanatra sem hanyagolható el ez a terület, folyamatos kontrollt igényel – mondja Ember Andrea. – Állandó kapcsolatban leszek a sportolókkal, figyelem, hogy a válogatottak whereabouts nyilvántartása teljesen update legyen, találkozókat szervezek nekik, ahol megbeszélhetjük a fontosabb kérdéseket. Különösen a kiemelt vizsgálati csoportba tartozókra kell ügyelni, de természetesen mindenkinek rendelkezésére állok, akinek tanácsra van szüksége, így fiatalok, szülők is bátran kereshetnek. Emellett én leszek az összekötő a FINA-val és dr. Tiszeker Ágnesékkel is.”

   

  Azaz bárkinek kérdése, gondja van a doppingellenes tevékenységgel kapcsolatban, bátran írjon az alábbi mailre: andrea.ember@musz.hu

  A tiszta sport jegyében
  2017-04-01 //

  Közlemény

   

  A Magyar Úszó Szövetséghez bejelentés érkezett egy, a sportágban dolgozó edzővel kapcsolatban – az abban megfogalmazottak egy esetleges bűncselekménnyel hozhatók összefüggésbe. Bár az állítólagos eset évekkel ezelőtt történt – melyről a médiában megjelentekkel ellentétben a szövetség jelenlegi vezetésének semmiféle információja nem volt –, a MÚSZ elnöke azonnali vizsgálatot rendelt el.

  A vizsgálatra felkért testület tagja Tausz Katalin, az UNICEF magyarországi szervezetének gyerekjogi igazgatója, Sós Csaba szövetségi kapitány és Wildner Domonkos, a szövetség jogi igazgatója.

  Minderről az elnök tájékoztatta az edzőt foglalkoztató MTK úszószakosztályát, illetve a klub elnökét.

  A MÚSZ a vizsgálat eredményéről és az esetleges következő lépésekről haladéktalanul beszámol a tagszervezeteknek és a közvéleménynek.

  2017-04-01 //

  Országos bajnokságok: itt a hivatalos versenykiírás

  Tisztelt Tagszervezetek, Versenyzők, Edzők - az alábbi linkekről letölthetők az idei országos bajnokságok nélkülözhetetlen dokumentumai.

  Az egyes linkeken megtalálható a versenykiírás, a TUE-engedélyes versenyzők bejelentési űrlapja, valamint a korosztályos nevezési szintidők.

  2017-03-31 //

  Új felzárkóztatási program!

  A Magyar Úszó Szövetség 17.5 milliós keretösszeggel új felzárkóztatási programot hirdet vidéki tagszervezetek részére.

  Részletek a letöltő linken található hirdetményben.

  2017-03-31 //

  Minden gyermek... – pályázati felhívás!

  A Minden gyermek tanuljon meg úszni! kiemelt sportágfejlesztési program idei, 120 millió forintos keretösszegére szóló pályázati felhívás letölthető az alábbi linkről: